For refugees Albanian

Mir se vini ne Heppenheim

Ndihma Heppenheim e Refugjatëve ju thet Njerzve  që kërkojnë strehim në qytetin tonë, Mir se vini dhe mbështet ata në aspekte e nevojshme te Tyre, ne jeten e përditshme me:

Informacione të tjera të rëndësishme është Broshura "Mirë se vini në Gjermani" të Entit Federal për Migrim dhe Refugjatë i referohen.

A lot of useful information for refugees in Germany is available, especially on the internet. Pro Asyl present some of these websites to give an overview about different topics concerning migrants in Germany: "Helpful Links for Refugees